NK-8900

  • Product code: NK-8900
  • Pipe diameter:Liên Hệ
  • Temperature:Liên Hệ
  • Pressure: Liên Hệ
  • Country of origin: Japan
  • Status: Còn hàng

Leave a phone number we will contact you!

Khớp giãn nở phi kim

Thông số của Khớp giãn nở phi kim

Khớp giãn nở phi kim

Thông số

Khớp giãn nở phi kim

Các lớp nguyên liệu cấu thành