NK-VNRB-D

  • Product code: NK-VNRB-D
  • Pipe diameter:DN 20 ~ DN 350
  • Temperature:100°C
  • Pressure: 1.6 MPa
  • Country of origin: Japan
  • Status: Còn hàng

Leave a phone number we will contact you!

Hướng dẫn sử dụng khớp nối mềm

Khớp nối mềm có khả năng co giãn, độ cơ động cao

Hướng dẫn sử dụng khớp nối mềm

Khớp co giãn có thể di chuyển theo chuyển động của đường ống

Hướng dẫn sử dụng khớp nối mềm

Dễ dàng điều chỉnh đường ống

Khớp nối mềm chống rung

Có khả năng chống rung tốt