Ký Hiệu DN là gì?

Ký hiệu DN là gì? Trên những bảng thông số ống từ ống kim loại tới những sản phẩm ống dẫn đều có ký hiệu này. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn ký hiệu DN trên bảng thông số là gì.

DN là gì?

DN (diametre nominal hay nominal diameter-tiếng Pháp) là đường kính trong danh nghĩa, nhưng đường kính thực của ống là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào từng tiêu chuẩn  sản xuất. Muốn biết đường kính thực của ống, các bạn chỉ cần sử dụng thước và đo đường kính ngoài của ống, sau đó trừ đi 2 lần độ dày của ống sẽ ra được đường kính trong.

DN là là đường kính trong hay ngoài

DN là đường kính trong hay ngoài của ống?

>>Xem ngay: Bảng quy đổi tiêu chuẩn ống thép

Những đơn vị đo khác

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có những đơn vị đo đường kính chính là Inch (đơn vị đo quốc tế), DN (tiêu chuẩn của Bắc Mỹ), phi (là OD inches)

Ký hiệu DN

Những đơn vị đo đường kính ống

Ký hiệu DN là gì, chắc hẳn qua bài viết này cũng đã giúp bạn hiểu hơn về những đơn vị đo đường kính ống hiện nay.

Sản phẩm/bài viết liên quan:

Bài viết khác